BSC SAFE

BSC "SAFE"

Beleggingsstudieclub

Woerden

gong

BSC "SAFE" is een van de oudste beleggingsstudieclubs in Nederland. Al in 1983 opgericht en gevestigd in Woerden. De samenstelling van het ledenbestand is heel divers met zowel beginnende als gevorderde beleggers, man/vrouw, jong en oud.

Doelstelling

Het in clubverband in een ontspannen sfeer op hobbymatige wijze beleggen en zodoende kennis te vergaren over en ervaring op te doen met beleggen. Daarbij is sfeer en gezelligheid net zo belangrijk als kennis en rendement.

Onze beleggingsavonden bestaan uit twee delen

  • Het gezamenlijk beheren/beleggen van een ETF-portefeuille. Twee keer per jaar beslissen we aan de hand van een door de leden samengestelde “ideale portefeuille” welke mutaties in deze ETF-portefeuille moeten worden aangebracht. Maandelijks volgen we de resultaten, waarbij bij noodzaak tussentijds ingrijpen in onderling overleg natuurlijk altijd mogelijk blijft. Weet je niet wat een ETF is, geen probleem, dat leren we je snel. Je kan ook alvast hier kijken voor een toelichting: Exchange-traded fund
  • In het tweede deel van de avond wordt ingegaan op de actualiteit en kunnen allerlei soorten en vormen van individuele beleggingsinstrumenten waaronder aandelen aan de orde komen. Doel is om kennis en ervaring uit te wisselen. Ook worden regelmatig presentaties gehouden (door eigen leden óf externe deskundigen) over een specifiek beleggingsonderwerp.

Structuur

Elke derde woensdag van de maand vinden, op een vaste vergaderlocatie in Woerden, de bijeenkomsten plaats van 20.00h tot uiterlijk 23.00h.

BSC "SAFE" heeft statuten die notarieel zijn vastgelegd. De beleggingsstudieclub staat onder leiding van een bestuur dat uit tenminste 3 leden bestaat. Een bestuurslid wordt in principe voor 3 jaar benoemd maar kan herkozen worden voor een nieuwe termijn.

Verder werken we binnen de studieclub met een uitgebreide “wiki” waar alle besluiten staan en informatie wordt gedeeld.

Leden

De beleggingsstudieclub staat open voor iedereen van elke leeftijd als ook voor absolute beginners tot gevorderde beleggers. Je kan altijd zónder enige verplichting een aantal bijeenkomsten bijwonen en pas daarna beslissen óf het iets voor je is! Mocht je hierin interesse hebben, stuur dan een mail naar: info@bscsafe.nl

Lidmaatschap

Bij aanvang van het lidmaatschap start je met minimaal één participatie. Blijf je lid, dan is het de bedoeling dat je jaarlijks een extra participatie koopt tot je het maximum van vier participaties hebt bereikt. Het geld ingebracht door de aankoop van participaties wordt gebruikt om te beleggen.

Jaarlijks betaal je een contributie van momenteel €150 dat wordt gebruikt om de lopende kosten te betalen (huur zaal, onkostenvergoeding externe sprekers, twee gratis consumpties per avond, e.d.).

Mocht je ooit beslissen om te stoppen, dan krijg je de tegenwaarde van de participatie(s) uiteraard weer terugbetaald conform de dan actuele waarde.

De waarde van een participatie wisselt afhankelijk van de ingebrachte gelden en de behaalde beleggingsresultaten en bedraagt momenteel ca. €1073,- (stand januari 2018).