BSC SAFE

Beleggingsstudieclub

Woerden

gong

BSC Safe is een van de oudste beleggingsstudieclubs in Nederland en reeds in 1983 opgericht. De samenstelling van het ledenbestand is heel divers met zowel beginnende als gevorderde beleggers, man/vrouw, jong/oud, etc.

Doelstelling

Het in clubverband in een ontspannen sfeer op hobbymatige wijze beleggen, waarbij sfeer en gezelligheid net zo belangrijk zijn als rendement.

Onze belegginsavonden bestaan uit twee delen

  • Het gezamenlijk beheren/beleggen van een ETF-portefeuille. Twee keer per jaar beslissen we aan de hand van een door de leden samengestelde “ideale portefeuille” welke mutaties in deze ETF-portefeuille moeten worden aangebracht. Maandelijks volgen we de resultaten, waarbij bij noodzaak tussentijds ingrijpen in onderling overleg natuurlijk altijd mogelijk blijft. Weet je niet wat een ETF is, geen probleem, dat leren we je snel. Je kan ook alvast hier kijken voor een toelichting: Exchange-traded fund
  • In het tweede deel van de avond wordt ingegaan op de actualiteit en kunnen individuele aandelen aan de orde komen. Doel is om kennis en ervaring uit te wisselen. Ook worden er regelmatig presentaties gehouden (door eigen leden óf externe deskundigen) over een specifiek beleggingsonderwerp.

Structuur

Elke derde woensdag van de maand vinden, op een vaste vergaderlocatie in Woerden, de bijeenkomsten plaats van 20.00h tot uiterlijk 23.00h.

BSC Safe heeft statuten die notarieel zijn vastgelegd. Beleggingsclub SAFE staat onder leiding van een bestuur dat uit tenminste 3 leden bestaat. Een bestuurslid wordt in principe voor 3 jaar benoemd maar kan herkozen worden voor een nieuwe termijn.

Verder werken we binnen SAFE met een uitgebreide “wiki” waar alle besluiten staan en informatie wordt gedeeld.

Leden

De vereniging bestaat momenteel uit ruim 10 leden en er is ruimte voor nieuwe leden. We staan open voor elke leeftijd en geslacht als ook voor absolute beginners tot gevorderde beleggers. Je kan altijd zónder enige verplichting een aantal bijeenkomsten bijwonen en pas daarna beslissen óf het iets voor je is! Mocht je hierin interesse hebben, stuur dan een mail naar: info@bscsafe.nl

Lidmaatschap

Men behoeft niet vermogend te zijn om lid te worden van beleggingsstudieclub SAFE. Deelname kan met minimaal 1 participatie en maximaal 4 participaties. De waarde van een participatie wisselt afhankelijk van de beleggingsresultaten en bedraagt momenteel ca. €890,- (stand december 2016). Daarnaast betaal je een jaarlijkse contributie van momenteel €150 dat wordt gebruikt om de lopende kosten te betalen. De gelden voor het beleggen worden ingebracht door de inkoop van nieuwe leden. Mocht je ooit beslissen om te stoppen, dan krijg je de participatie(s) weer terug betaald conform de dan actuele waarde.